politik

Mina frågor 


 
 
Frihet.jpg

Försvara frihet och demokrati

 • Stärka EU:s demokratikrav och öka sanktioner mot länder som bryter mot EU:s medlemskapskriterier. 

 • Stoppa EU-pengar till länder som bryter mot EU:s grundvärderingar och som inte tar ansvar.

 • Bekämpa vänster- och högerextremismen i Europa. 

 • EU ska fokusera mer på sina kärnuppgifter och vad det skapades för – att främja våra mänskliga fri- och rättigheter. 

 • Värna om yttrandefriheten på nätet. Riv upp länkskatten
  och upphovsrättsfiltret i EU:s nya copyrightlag.  


träd.jpg

Ett hållbart klimat 

 • Mer av EU:s budget bör gå till forskning och klimatomställning i Europa för att minska kolberoendet. 

 • Slopa EU-tullar på produkter som gynnar grön och hållbar tillväxt.

 • Mer förnybar energi och mer kärnkraft för att garanterat sänka klimatutsläppen och nå klimatmålen. 

 • Verka för ett globalt grönt frihandelsavtal som
  uppmuntrar till klimatomställning, utveckling och innovation. 

 • Rädda havsmiljön i Östersjön - öka kraven på våra grannländer att minska föroreningarna i Östersjön och förbjud bottentrålning av fisk.


moeny.jpg

Mot EU-skatter och byråkrati

 • Sveriges intressen måste försvaras i ett alltmer splittrat EU. 

 • Sätta stopp för att EU-skatter införs. Beslut som påverkar svenska skattebetalare ska fattas i Sverige. 

 • Minska byråkrati och regelkrångel för människor och företagare för att främja svensk export och handel. 

 • Minska slöseri av skattepengar och stoppa EU-parlamentets flytt mellan Bryssel och Strasbourg.