Toppkandidat till Europaparlament, #4
 
Hemsidan_2.jpg
 
 
Hemsidan_2.png
 
Jag vill att Sveriges framtid ska vara i ett Europa som står upp för demokratin och fokuserar på att lösa stora gemensamma utmaningar. Att vi tillsammans med andra minskar klimatutsläppen, trycker tillbaka extremism som vill nedmontera demokratiska värderingar och att varje skattekrona i EU används rätt. Vi ska vara världens motor för grön tillväxt, digitalisering och innovation.
 
 

MINA FRÅGOR

Frihet.jpg

Försvara frihet och demokrati

 • Stärka EU:s demokratikrav och öka sanktioner mot länder som bryter mot EU:s medlemskapskriterier. 

 • Stoppa EU-pengar till länder som bryter mot EU:s grundvärderingar och som inte tar ansvar.

 • Bekämpa vänster- och högerextremismen i Europa. 

 • EU ska fokusera mer på sina kärnuppgifter och vad det skapades för – att främja våra mänskliga fri- och rättigheter. 

 • Värna om yttrandefriheten på nätet. Riv upp länkskatten och upphovsrättsfiltret i EU:s nya copyrightlag. 

träd.jpg

Ett hållbart klimat 

 • Mer av EU:s budget bör gå till forskning och klimatomställning i Europa för att minska kolberoendet. 

 • Slopa EU-tullar på produkter som gynnar grön och hållbar tillväxt.

 • Mer förnybar energi och mer kärnkraft för att garanterat sänka klimatutsläppen och nå klimatmålen. 

 • Verka för ett globalt grönt frihandelsavtal som uppmuntrar till klimatomställning, utveckling och innovation.

 • Rädda havsmiljön i Östersjön - öka kraven på våra grannländer att minska föroreningarna i Östersjön och förbjud bottentrålning av fisk. 

moeny.jpg

Mot EU-skatter och byråkrati

 • Sveriges intressen måste försvaras i ett alltmer splittrat EU. 

 • Sätta stopp för att EU-skatter införs. Beslut som påverkar svenska skattebetalare ska fattas i Sverige. 

 • Minska byråkrati och regelkrångel för människor och företagare för att främja svensk export och handel. 

 • Minska slöseri av skattepengar och stoppa EU-parlamentets flytt mellan Bryssel och Strasbourg. 

 
 
 

Med över 15 års
engagemang i
EU-frågor

 
 
 
Hemsidan_1.jpg